Creativitat

creativitat

Tothom és capaç de ser creatiu, alguns ho saben, hi tenen traça i en treuen profit. D’altres, no creuen que en siguin capaços i, amb el temps, abandonen i deixen d’intentar-ho. La creativitat s’aprèn, es gestiona, es potencia, o es guia. Hi ha moltes eines que es poden utilitzar, només cal triar la més apropiada a cada cas i aplicar-la de la forma adequada.

D’ANOU promou la creativitat organitzant, sota comanda i sempre de forma consensuada amb els seus clients, sessions de creativitat per explorar vies de negoci, nous productes o serveis, així com per millorar productes, serveis i processos existents.

Fins i tot les organitzacions que són creatives i innovadores, tendeixen a l’estandardització de les solucions que llancen al mercat, D’ANOU aporta la visió d’un col·laborador amb experiència en camps molt diversos, així com la frescor de qui s’incorpora a un nou projecte sense la influència dels històrics.