Emprenedoria

Emprenedoria és la paraula de moda, però emprendre no és tan fàcil ni tan immediat com alguns estaments volen fer creure.

Per emprendre, el primer que cal distingir és si es parla d’emprenedoria per compte pròpia o intraemprenedoria en el cas que s’emprengui per compte d’altri. Cadascun dels dos casos s’ha de tractar de forma singular.

A més, un emprenedor ha de tenir una sèrie de capacitats i competències que no tothom té, les ganes no són suficients. Algunes d’aquestes capacitats, competències o característiques de caràcter, es poden entrenar, d’altres és difícil que es puguin adquirir a partir d’una certa edat.

D’ANOU ofereix programes per a empreses, que treballen la identificació i entrenament de capacitats i competències de persones que han d’emprendre iniciatives a l’empresa, noves línies de negoci, noves tecnologies, noves organitzacions etcètera. Així mateix, ofereix programes per a organismes que volen incentivar l’emprenedoria entre grups determinats de persones que emprenguin per compte propi.

Tots els programes de D’ANOU són presentats a l’entitat promotora pe tal de ser avaluats i adaptats a les necessitats específiques de cada grup d’usuaris. A més, també poden incloure el seguiment i l’avaluació dels resultats obtinguts.