Gestió de Projectes

project-managerLes empreses i professionals autònoms gestionen projectes cada dia, ja siguin projectes de productes, com de serveis o processos. És un fet demostrat que la gestió de projectes sempre té marge de millora.

D’ANOU aporta un punt de vista extern i expert, que ajuda a empreses i professionals a millorar la gestió de projectes. Tot i l’especialització en projectes industrials, les metodologies utilitzades són aplicables a qualsevol tipus de projecte i sector. En ocasions, és fins i tot recomanable aplicar tècniques d’altres sectors en empreses que volen introduir canvis per millorar l’efectivitat dels seus processos.

Les noves tecnologies i la recerca realitzada al voltant de la gestió de projectes, fa que aquest camp de treball s’hagi anat complicant cada vegada més. D’ANOU proposa un retorn a la simplicitat per a la gestió de projectes, aconseguint una major implicació de l’equip de treball, un estalvi de temps i un menor cost en software de gestió, especialment per a empreses amb projectes de curta durada.