Innovació

idea

La creativitat sense una gestió que asseguri que allò que s’ha creat arribi al mercat, no serveix, passa a ser una simple ocurrència. Innovar és una tasca apassionant, però no sempre és fàcil trobar el camí a seguir ni gestionar l’equip de persones que porti els projectes de la idea a la realitat.

D’ANOU ajuda a les empreses i organitzacions a trobar línies d’innovació més adients a la seva estratègia o interessos, seleccionar equips de treball, i gestionar la innovació per reduir riscos i optimitzar els resultats a curt, mitjà o llarg termini.

Els projectes innovadors presenten moltes incògnites que cal anar treballant per assegurar l’eficiència de l’equip de treball, reduir el “time to market”, i sobretot controlar el pressupost. Per tot això, és molt important comptar amb experiència en el mon de la innovació, així com en el sector en el qual es desenvolupi el projecte. El mètode de treball de D’ANOU, juga amb l’estreta col·laboració del consultor i l’equip de professionals de l’empresa per treure el màxim rendiment de cadascuna de les dues parts a l’hora de planificar i executar els projectes.