Enginyer tècnic industrial en mecànica, MBA, Màster in business innovation and technology management, Màster en PRL i Postgraduat en gestió ambiental.

"Com que no tinc la vostra experiència, potser us podré donar un nou punt de vista que us ajudi a augmentar la vostra competitivitat"

En l’àmbit industrial he treballat en diverses empreses del sector auxiliar de l’automoció i de la mecanització. Vaig co-fundar la consultoria de sistemes de gestió ISGgroup, així com DISSENY SINTÈTIC, empresa dedicada al disseny, fabricació i comercialització de productes plàstics. L’any 2013 vaig fundar la consultoria d’innovació, emprenedoria i Formació D’ANOU que actualment és la meva activitat principal, ajudant a entitats públiques i privades a millorar la seva competitivitat.

En l’àmbit educatiu, he estat professor de gestió de projectes a la Universitat de Barcelona i professor de fabricació mecànica a formació professional. He participat com a expert amb el Ministerio de Educación, el Departament d’Ensenyament, l’ICQP i l’ICP. També he participat en projectes internacionals d’investigació Leonardo Da Vinci i Erasmus.

Vaig participar en la creació del programa InnovaFP de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, del qual en vaig ser coordinador general durant 8 anys. Actualment sóc formador de formadors i professor al Màster equivalent de professorat de l’Institut Obert de Catalunya.