Clarament les organitzacions que treballen cada dia en un àmbit determinat són molt més expertes que qualsevol consultor extern, per això  D’ANOU no pretén donar lliçons a ningú, sinó exposar i compartir els seus coneixements per tal d’obrir debats que ajudin a entrenar les persones per ser més competitives. L’oferta formativa inicial de D’ANOU es presenta a continuació, tot i que podeu sol·licitar informació sobre cursos dissenyats ad hoc.