D’ANOU entén la consultoria com un servei de suport a les organitzacions en el disseny, planificació, implantació i seguiment de les estratègies per assolir una major competitivitat. Alguns dels serveis que ofereix D’ANOU són: