En ocasions una ponència que aclareixi conceptes o motivi la participació, és la clau per tal de treure profit de les sessions conjuntes que realitzen professionals o ciutadans amb un objectiu determinat. D’ANOU ofereix ponències explicatives i motivadores en els seus tres àmbits d’actuació. Alguns exemples de les ponències que realitza Dani Bernard són els següents: