Catàleg de ponències en emprenedoria

Les empreses busquen emprenedors

  • Ponència sobre la intraemprenedoria i la importància que l’actitud pro activa de treballadors i treballadores té per les empreses del segle XXI

Durada: 1 hora

Emprenedoria innovadora

  • La competitivitat de les empreses està estretament lligada a la seva capacitat d’innovar i adaptar-se als temps, per això és important intentar que els projecte emprenedors incorporin una vessant innovadora. La ponència exposa un possible camí per aconseguir-ho reduint els riscos

Durada: 2 hores

Motivació d’equips

  • Ponència sobre el disseny d’estratègies per motivar equips

Durada: a triar entre 1 i 2 hores

Lideratge

  • Exposició dels diferents tipus de lideratge, quan i com utilitzar cadascun d’ells i aspectes a tenir en compte en el lideratge del segle XXI

Durada: a triar entre 1 i 2 hores