Catàleg de ponències en innovació

Sobreviure a la crisi innovant

  • Cada crisi és diferent i requereix de diferents estratègies per superar-la, ara bé, la manera de torbar la sortida és sempre la mateixa, una combinació d’anàlisi del present, prospecció de futur i canvi cultural

Durada: 1 hora

Què és en realitat la innovació i com en puc treure profit

  • Darrerament la paraula innovació s’ha utilitzat de manera inadequada, de manera que finalment tothom diu que innova quan en realitat no ho fa. Això porta a una confusió que la ponència, amb exemples reals, intenta aclarir, incidint en els beneficis d’innovar de veritat.

Durada: 1 hora

Aprendre a ser creatiu

  • La creativitat depèn de l’actitud de les persones, però també es pot reforçar utilitzant tècniques simples però eficients. La ponència exposa, d’una manera interactiva, 4 estratègies per ser més creatiu/va i poder resoldre problemes de formes diferents a les habituals

Durada: a triar entre 1 i 1,5 hores

I tu, innoves o treballes?

  • La innovació no és un més a més a l’empresa, només té sentit si hi està integrada, i això no hauria d’afectar la dedicació a la tasca habitual que realitza tota la gent que hi treballa. Ponència centrada en el dilema de l’innovador

Durada: 1 hora

El futur del mercat laboral

  • El mon canvia, i ho fa molt ràpid. En un entorn canviant, les necessitats de les empreses canvien, i amb elles, les competències de l’equip de treball. La ponència analitza els majors canvis a tenir en compte, i com això afecta a les empreses y perfils prefessionals.

Durada: 1 hora