Catàleg de consultoria en emprenedoria

Programes per a empreses

Identificació i entrenament de capacitats i competències de persones que han d’emprendre iniciatives a l’empresa, noves línies de negoci, noves tecnologies, noves organitzacions, etcètera.

  • Identificació de competències necessàries
  • Selecció de candidats/es
  • Entrenament de les competències necessàries
  • Seguiment i acompanyament durant les primeres iniciatives

Programes per a organismes públics i privats

Formació i motivació per incentivar l’emprenedoria entre grups determinats de persones que emprenguin per compte propi.

  • Formació de persones emprenedores per establir noves iniciatives socials, culturals o empresarials per compte propi
  • Assessorament i acompanyament de persones o equips emprenedors durant les primeres etapes de la creació de nous negocis
  • Organització de concursos de persones i equips emprenedors