Catàleg de consultoria en formació

Innovació educativa

Disseny, adaptació i implantació de noves metodologies educatives que permetin apropar la formació i l’entorn:

 • Destinat a centres, empreses i entitats educatives i administració educativa
 • Disseny de nous processos i metodologies
 • Acompanyament durant la implantació
 • Formació de personal tècnic, docent, i PAS si escau

Innovació

Disseny i implantació de sistemes i programes per al foment de la innovació a la formació.

 • Anàlisi de les característiques de la institució educativa, l’alumnat i l’entorn
 • Disseny de sistemes i programes ad hoc
 • Acompanyament durant la implantació
 • Selecció de persones impulsores
 • Formació de l’equip impulsor
 • Disseny de programes formatius

Emprenedoria

Disseny i implantació de sistemes i programes per al foment de l’emprenedoria a la formació.

 • Anàlisi de les característiques de la institució educativa, l’alumnat i l’entorn
 • Disseny de sistemes i programes ad hoc
 • Acompanyament durant la implantació
 • Selecció de persones impulsores
 • Formació de l’equip impulsor
 • Disseny de programes formatius

Metodologies actives d’aprenentatge

Formació i implantació de metodologies actives d’ensenyament-aprenentatge.

 • De professor/a a entrenador/a, canvi d’estratègia educativa
 • Gestió de l’aula
 • Programació d’activitats
 • Acompanyament a l’aula

Programar i avaluar per competències

Formació, disseny i acompanyament per a l’elaboració i implantació de currículums i programacions per competències.

 • De grup de docents a equip docent
 • Procés de programació
 • Semipresencialitat
 • Eines informàtiques

Models de formació professional

Disseny i implementació de models de formació professional per a l’administració pública i organismes privats.

 • Lligats a l’entorn
 • Foment de les noves competències
 • Orientació
 • Formació en alternança
 • Motivació de l’alumnat

Promoció de la formació dual

Disseny de jornades de promoció de la formació dual per a empreses i alumnat, en col·laboració amb responsables dels centres.

 • Disseny de jornada
 • Organització de la jornada
 • Ponències