Catàleg de consultoria en innovació

Models d’innovació

Dissenyats ad hoc per a cada organització en funció de l’estat actual i els objectius que es volen aconseguir:

 • Adaptar-se a noves circumstàncies
 • Mantenir una bona posició de mercat
 • Assolir una millor posició de mercat
 • Crear nous mercats
 • Aprofitar el talent dels membres de l’organització

Sessions de creativitat

Formulació correcta de reptes d’innovació i dinamització del procés de creativitat per arribar a solucions novedoses.

 • Creació d’equips
 • Definició de reptes
 • Generació d’idees
 • Filtratge i selecció
 • Definició de propostes
 • Organització de les sessions

Prototipatge

Formació, acompanyament i gestió de la fase de prototipatge i validació amb metodologies adaptades a les necessitats de cada cas concret.

 • Definició de característiques de prototip
 • Selecció de tipus de prototip
 • Execució de prototip
 • Validació de prototip
 • Testeig de prototip

Gestió de projectes innovadors

Assessorament i acompanyament en la gestió de projectes innovadors, en els quals cal vèncer un alt grau d’incertesa.

 • Canvis en les fases de la gestió de projectes
 • Control de la incertesa
 • Gestió del fracàs
 • Adaptació cultural

Concursos de reptes

Els concursos de reptes requereixen d’una organització i dinamització experta,, però a D’ANOU entenem que no és suficient, i per això complementem l’organització i dinamització amb una formació prèvia de col·laboradors de l’entitat que posteriorment assessoraran als participants, de manera que els col·laboradors poden utilitzar totes les competències adquirides en futures ocasions.

 • Dinamització de concursos
 • Organització de les jornades
 • Formació